Giới thiệu khóa học

Tự Do Tài Chính - WMC


HIỂU VỀ TỰ DO TÀI CHÍNH 

Khả năng sống theo phong cách sống mơ ước của chúng ta mà không phụ thuộc vào bất kỳ công việc nào, hay bất kỳ một ai. Không cần làm gì mà vẫn có thể sống theo phong cách sống mơ ước - thu nhập thụ động. 

THU NHẬP CHỦ ĐỘNG - THU NHẬP THỤ ĐỘNG 

Tiết kiệm


Con số tự do tài chính của bạn 

Liệt kê chi tiêu: 

Chi phí sinh hoạt thiết yếu (chi tiêu gia đình) 

Nhu cầu cho cá nhân: chi phí đi học, mua sắm cho bản thân mình 

Khoản chi không thường xuyên (dự phòng)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký