Bạn muốn học gì hôm nay?

Đồng Hành Cùng Bạn Trên Hành Trình Trở Thành Người Mẹ Phi Thường Và Làm Bạn Cùng Con.

Thích học trên lambancungcon.org

Hoàn tất bài học so với các khóa học online khác

Tin tưởng và áp dụng những gì học được

Về Làm Bạn Cùng Con?

Phát triển từ sự thành công của Khóa học Đánh Thức Người Mẹ Phi Thường của chị Nguyễn Hà từ 2017. Lambancungcon.org là nền tảng học tập và đào tạo trực tuyến các kỹ năng làm mẹ của thế kỷ 21, dễ dàng tiếp cận cho những người học tập suốt đời và giúp bạn trở thành một người phụ nữ hiện đại, thành công, hạnh phúc, tự chủ.

Tại sao người học
yêu thích Làm Bạn Cùng Con?

Trải nghiệm những khóa online chất lượng cao: Tự học online, hoặc học tập tương tác blended (learning) theo phương pháp: "Learn - Interact - Practice - Apply" LIPA giúp ứng dụng ngay trong công việc và nâng cao hiệu suất! Học mọi lúc, mọi nơi.

"Giảng viên đều là những người làm thực, trình bày hấp dẫn, ví dụ sinh động giúp tôi thích thú với việc học tập hơn các nền tảng khác."
Nguyễn Hiền, Phó TGĐ Chuỗi Siêu Thị Mẹ và Bé Kids Home
"Cảm ơn Làm Bạn Cùng Con đã mang đến một lựa chọn khá hay với những người bận rộn như tôi và các cộng sự. Nội dung chất lượng cao bởi chuyên gia, đặc biệt khả năng ứng dụng là điều tôi thích nhất của nền tảng này."
Bà Đào Ngọc Diệp, Chuyên Viên Tư Vấn Sinh Trắc Vân Tay.

Được Lựa Chọn Bởi Khách Hàng và Đối Tác